Vyhledávání

Kontakt

Jana Valentová

+420 732 380 898

valentova40@seznam.cz

PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle článku 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvisloti ze zpracováním osobních údajů, dále jen “GDPR”, je Andrea Valentová IČO 038 67 412 se sídlem 1. Máje 1270, 735 14 Orlová, dále jen správce, kontaktní údaje správce jsou na provozovně budovy SMO, Okružní 988, 7356 14 Orlová.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních udajů

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH UDAJŮ

Správce získává osobní udaje,které jste mu poskytly, nebo osobní udaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, ty dále zpracovává jako nezbytné udaje pro plnění Vaší smlouvy

ZÁKONNÝ DUVOD A ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zejména plnění smlouvy, resp. objednávky mezi Vámi a správcem podle čl.6 odstavec 1, písm. b GDPR 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, které přináší smluvní vztah, tedy objednávka mezi Vámi a správcem, při objednávce potřebujeme Vaše osobní udaje jako je jméno, příjmení, adresa popřípadě kontaktní telefon, email.

Bez poskytnutí osobních údajů nelze smluvní vztah, tedy objednávku plnit. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR s takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas

DOBA UCHOVÁVÁNÍ UDAJŮ 

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajích ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH UDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, učetní, přepravci Správce nikdy nepředá a nemá v umyslu informace předa do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím

VAŠE PRÁVA

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz a na stížnost se zpracováním osobních údajů.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná opatření k ochraně vašich osobních dat a přístup má k nim jen on sám a jím poveřené osoby např. učetní atd.

ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních dat, která jsou nutná pro odeslání zboží, tedy jméno, příjmení a adresu kam chcete zboží poslat a s těmito podmínkami souhlasíte, jakmile odešlete objednávku a data poskytnete, tím se zpracováním souhlasíte a toto přijímáte v celém rozsahu a správce je oprávněn tyto podmínky změnit, v případě, že by k tomu došlo, změny zveřejní na svých web stránkách. Spravce tímto prohlašuje, že vámi poskytnuté údaje jsou použita pouze pro vyhotovení objednávky a k odeslání zakázky a nebudou jinak využita a zneužita.

 

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ UČINNOSTI DNEM 25.5.2018